The Techno Hamish - Just To Satisfy You

Simpelt larmsystem

Hörde precis om en dansk uppfinnare som arbetat fram ett överfalls- eller rånlarm, som fungerade som så att man i den utsatta situationen bara kissade på sig, så utlöstes larmet via en detektor i underbyxorna. Utgångsläget var en diskussion med frun om hur de skulle ha tänkt om de blev fastbundna och rånade i sitt eget hem. Då kom de på att det enda man kunde göra i den situationen var just att kissa. Larmet skulle vara kopplat till GPS-system. Idén var lika enkel som genial, och modig var han väl, vår uppfinnare.